Domain MaLaysia

Terma dan Polisi

Sila ambil perhatian bahawa polisi ini boleh diguna pakai kepada semua pendaftar dan penjual domain, dan tertakluk kepada perubahan.

Polisi Privasi

Polisi Kandungan Domain Percuma

Polisi Kandungan Dot ML

Perjanjian Pendaftaran Domain Terbayar

Polisi Resolusi Pertikaian Universal (UDRP)

Perjanjian Akaun Penjual untuk Domain PERCUMA dan Terbayar

Penafian Perundangan

Semua jualan yang dibuat di laman web Dot ML, laman web Freenom, My Dot ML atau melalui API Dot ML, sama ada secara langsung atau melalui perpustakaan atau modul, diberikan secara langsung dari Freenom dengan pejabat di Malaysia dan Belanda. Semua jualan hanya sekali dimasukkan dalam bil sekali sahaja. Perkhidmatan berasaskan langganan, seperti pendaftaran nama domain, perkhidmatan pengehosan, sijil SSL dan lain-lain dikenakan bil oleh bank kawat, PayPal atau kad kredit secara berulang. Freenom mendapatkan dan menyimpan secara selamat maklumat pembayaran, seperti nombor kad kredit dan tarikh tamat sama ada dengan sendiri, atau melalui Pembekal Perkhidmatan Pembayaran yang mematuhi PCI. Untuk semua langganan, Polisi Pembatalan, Penghapusan Domain Tamat Tempoh, dan Pembaharuan Auto Freenom terpakai, seperti yang disenaraikan di halaman Terma dan Syarat Freenom.

Freenom ialah tanda dagangan berdaftar OpenTLD B.V. di organisasi Paten Amerika Syarikat dan Tanda Dagangan di bawah nombor pendaftaran 86053896 dan dengan Pejabat Eropah untuk Pengharmonian Pasaran Dalaman di bawah nombor 012110557. Freenom OpenTLD B.V. dba ialah pendaftar bertauliah ICANN. OpenTLD BV ialah sebuah syarikat Belanda yang berdaftar di Keizersgracht 213, 1016 DT Amsterdam di bawah nombor pendaftaran 54730619. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang tempatan, negeri, persekutuan, dan negara, statut, ordinan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan anda ke atas perkhidmatan Dot ML dan Freenom.

Untuk mengkaji semula polisi, anda memerlukanĀ Adobe Acrobat Reader.